Vi leverer / Vær beredt på krisen

Vær beredt på krisen

Perception is reality

Du bør være godt forberedt den dag, du og din virksomhed kommer ud i en mediestorm. For det er mediernes vinkling på en sag, der afgør, hvem der er skurk, og hvem der er offer. Journalisterne stiller spørgsmålene og formidler historien til befolkningen, og det er derfor dem, som lægger rammen for den almene opfattelse af sagen. Derfor må du aldrig undervurdere mediernes magt, når virkeligheden skal tegnes.

Konflikter skaber gode historier

Hvis en journalist øjner et drama eller en konflikt, så vil han gå efter historiens skarpeste vinkel. For konflikter skaber gode historier, der er lette at fortælle. Og har du fået tildelt rollen som skurken med den skjulte dagsorden, ham der gjorde noget fordækt, eller den onde chef, som behandlede medarbejdere, kunder eller miljøet dårligt, så er der ingen kære mor. Journalisten har allerede skabt en narrativ ramme, der definerer dig og din virksomhed, og det kan være svært at komme igennem med et anderledes syn på sagen. 

Tegn et billede af din virkelighed

Kort sagt: Du skal være godt forberedt. Og det gælder uanset om kontakten til medierne sker på eget initiativ eller som en reaktion på en henvendelse eller omtale. Du skal imødekomme journalistens informationsbehov og være klædt på til at sætte dig i journalistens sted. For når informationskapløbet er i gang, står din egen og din virksomheds troværdighed på spil. Og et dårligt omdømme kan meget nemt koste dyrt på bundlinien.

Investér i viden, forbered dig og tag styringen

Boman Kommunikation hjælper dig med at tage styringen og fremstå professionelt og troværdigt. Vi stiller de kritiske spørgsmål på forhånd, og vi træner dig i at fremme dit og virksomhedens budskab. Med vores rådgivning får du nemmere ved at fortælle din side af sagen og forme historiens vinkel. Samtidig sikrer en bevidst strategi, at din virksomhed har et beredskab, hvis der opstår problemer. Du kan betragte det som en investering, der på længere sigt kan spare virksomheden både penge og ærgrelser som følge af dårlig eller slet ingen omtale.
 
Boman Kommunikation  / PR Network Danmark
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
Tel  35 31 11 00
Fax 35 31 11 01
info@bomanpr.dk
Boman Kommunikation / PR Network Danmark | Tuborgvej 5, 2900 Hellerup - Denmark | Tlf.: +45 35 31 11 00